Rozdělení rolí v domácnosti

Ještě nedávno bylo rozdělení rolí v domácnosti jasně dané. Žena se stará o domácnost, o děti, vaří, uklízí. Otec vydělává peníze a obstarává ty chlapské práce. Děti mají své školní povinnosti a do života dospělých by se přeci neměly plést.
Doba se ale posunula a tento rodinný model zaÄíná pomalu vypadat trochu jinak. Ženy se emancipují, vydÄ›lávají hodnÄ› podobné peníze jako muži, nÄ›kdy i vyšší a na domácnost jim už nezbývá toliko Äasu. Co si budeme nalhávat, mají jiné priority.
Proto ale dochází pomalu k pÅ™eorganizaci práce v domácnosti. Na RodiÄovské dovolené zůstává pouze velmi málo mužů, jedná se o nÄ›jaká 2 %. Ženy ale velmi Äasto pracují i bÄ›hem RodiÄovské dovolené nebo se do práce vracejí mnohem dříve. KaždopádnÄ› pro ženy už není na prvním místÄ› péÄe o domácnost, vaÅ™ení a uklízení. Ženy se chtÄ›jí realizovat.
Spousta mužů je ale z této ženské emancipace neÅ¡Å¥astná a nechtÄ›jí nic mÄ›nit. PÅ™edstava, že by teÄ mÄ›li oni doma uklízet nebo vaÅ™it, je pro nÄ› nemyslitelná. Rozpadá se kvůli tomu hodnÄ› párů. Žena se chce vÄ›novat své kariéře, mít kousek svého života, muž jí v tom brání, vznikají spory, až se pár nakonec rozhodne rozejít.
Jsou ale rodiny, které se této zmÄ›nÄ› pÅ™izpůsobily. PartneÅ™i jsou opravdiÄtí parťáci a o práci v domácnosti, vaÅ™ení a uklízení se dÄ›lí téměř rovným dílem. Je hodnÄ› mužů, kteří rádi vaří a je i obrovské množství žen, které nemají vaÅ™ení rády. Dochází tedy k výmÄ›nÄ› rolí a muž je pánem v kuchyni.
Co se vysávání, vytírání týká, tyto práce mohou zastat oba. ÄŒasto je mohou zastat i starší dÄ›ti. Myslíme si, že je to důležité pro celkovou harmonii rodiny. VÅ¡ichni její Älenové by mÄ›li mít stejné možnosti, jak v kariéře, tak v rodinném životÄ›.
Stejné je to i s dětmi. Je potřeba již od útlého věku, aby byly vedeny k tomu, že si po sobě musí uklízet. Uklízejte s nimi, vařte s nimi. Jednou pak nebudou toliko překvapeni.
Každopádně si myslíme, že pro dobře fungující rodinu je důležité, aby se práce a povinnosti rozdělily téměř rovným dílem. Těmto rodinám pak vztah vydrží celou dobu a tyto rodiny jsou obvykle nejšťastnější.