Pojďme se podívat do dětských očí. Když se našemu dítěti chýlí k třináctém roku, můžeme sponzorovat spoustu změn. Je mi třináct, co se ve mně odehrává?

–    Začínám zjišťovat, že mám odlišné názory než mí rodiče, já mám ale pravdu, oni to nechápou, mě nechápou 
–    Jsem holka a rostou mi prsa, roste mi ochlupení, fuj, nesnáším se
–    Jsem kluk: Ty holky jsou ale divné a protivné!
–    Potřebuji poznávat nové lidi a také trávit co nejvíce času se svými vrstevníky
–    Nechci se nudit, potřebuju zábavu.
–    Vytvářím si vztahy s okolními lidmi, vztahy jsou pro mě velice důležité. Mám trošku chaos v tom, kdo je dobrý a kdo špatný člověk/kamarád.
–    Začínám objevovat svou sexualitu. Jsem zmatený/zmatená. Experimentují s oběma pohlavími.
–    Zkoumají se mnou emoce, snadno mě někdo rozčílí tak, jako mě snadno rozveselí.
–    Našim musím neustále lhát

holčička

Stalo se Vám někdy, že jste svému dítěti dovolili například jít ven do města? Zjistili jste však náhodou, že dítě bylo úplně někde jinde a s někým jiným než doma řeklo. Proč mi lže? Odpověď je úplně jasná. Bojí se, že mu nedovolíte to, co chce, anebo, že dostane trest. Jak tyto podobné situace řešit?

smutné dítě

– Při zjištění lži dítě netrestejte. 
-Zeptejte se ho, proč Vám lhalo.
– Při žádosti a přání od dítěte se snažte s dítětem přijít na nějaký kompromis tak, aby daná situace vyhovovala jak Vám, tak dítěti. Dítě je také osobnost! A zaslouží si také toleranci a respekt.
– Stanovíte si spolu s dítětem určitá pravidla, která budou vyhovovat oběma. Stanovte si také nějaký přiměřený trest. Při nedodržení pravidel, dítě bude mít trest, ale zároveň bude mít možnost vše napravit. Dítě potřebuje nějakou motivaci.
– Při trestu nebuďme na dítě protivník a ani zlí, či hrubí.
– Pamatujte, že musíte mít s dítětem vytvořenou vzájemnou důvěru. Pokud tato důvěra bude nadšená, dítě Vám bude stále lhát.

Toto období je pro dítě jedno z klíčových, buďte opatrní. Toto období vytváří osobnost dítěte.