Hledáte vhodnou stÅ™ední Å¡kolu? Potravinářská Å¡kola, kterou naleznete v Pardubicích, nabízí možnost studovat dennÄ›, nebo si doplnit chybÄ›jící mezery ve vzdÄ›lání formou dálkového Äi nástavbového studia. Změňte svůj život pozitivním smÄ›rem a vyplňte pÅ™ihlášku do pÅ™ijímacího řízení do vzdÄ›lávacího institutu, na jehož adrese na Vás Äeká individuální výukový přístup uÄitelů, kvantitativnÄ› bohatá výbava informaÄních a komunikaÄních technologií nejmodernÄ›jšího formátu kvality i spousta zajímavých vzdÄ›lávacích aktivit, které doprovázejí průbÄ›h celého Å¡kolního roku. Potravinářská Å¡kolaVás bude nejen vzdÄ›lávat, ale také bavit.

Střední škola s bohatou minulostí Vás láká do svých řad

Zajímá-li Vás prostředí pekáren, cukráren, perníkáren, laboratoří, milujete-li ruch v provozovnách, jakými jsou obchody a restaurace, je volba některého z oborů ve vzdělávací instituci, která se může pochlubit dlouholetou tradicí, tím nejlepším řešením. Potravinářská škola Vás připraví nejen na život v pozici zaměstnance, ale vzhledem k vysoké úrovni důrazu, který je kladen na ekonomické předměty, Vám pomůže nastartovat vlastní podnikatelskou dráhu.