Kunínská škola

Je mnoho osobností, které téměř upadnou v zapomnění. Je to veliká škoda. Tyto osobnosti jdou napříč všemi oblastmi lidských činností. Týká se to například i oblasti pedagogiky. Každá doba měla své významné pedagogy.
Jednou velmi zajímavou osobností v oblasti pedagogiky je Walburga z Harachova. Toto jméno znají možná obyvatelé novojíčínska, především Kunína, kde Walburga žila a působila.

cedule

Hraběnka Walburga z Harachova byla životem těžce zkoušená žena. Na jednu stranu byla velmi bohatým jedináčkem, na straně druhé nešťastná žena. Měla čtyři děti, z toho tři zemřeli již v dětském věku. Čtvrté dítě odnesl její muž, který si chtěl žít svým vlastním životem bez ní, do Vídně a ona své dítě již nikdy nespatřila. Není jistě překvapivé, že tato žena trpěla hlubokými depresemi. Její přátelé jí tedy poradili, aby skutečnost, že nemá možnost vychovávat děti vlastní kompenzovala tím, že založí školu pro potřebné.

kniha
 

Škola v prostorách zámku

Což také Walburga učinila a založila školu přímo v prostorách svého zámku. Byla to škola na svou dobu velmi pokroková. Například pořádala i školy v přírodě. Pokrokovost pak byla důvodem, proč byla kancléřem Metternichem zrušena.
 
Zajímavosti o kunínské škole

vzdělání

·         Tuto školu navštěvoval náš přední historik František Palacký. Jednalo se o německou školu a za účelem zdokonalení se v němčině byl do této školy poslán. Nicméně jen na pár let. Škola totiž byla katolická a rodiče Palackého evangelíci.
·         Hraběnka měla dva oblíbené žáky. Děvče a chlapce. Svedla pár dohromady a oni se spolu vzali. Narodil se jim syn. Protože hraběnka Walburga neměla žádné potomky, odkázala všechen svůj bohatý majetek tomuto chlapci. Majetek přechází ze šlechtického rodu Harachů na prostý rod Schindlerů.
·         Vyučování bylo ovšem dosti krušné.Škola začínala ráno v pět a končila o půl sedmé večer.