Žádný správný chovatel nedopustí, aby jeho svěřenec, jakkoliv trpěl nedostatkem nebo dokonce špatným zacházením. Pokud máme nějakého živého tvora na starost, pak je nutné, abychom mu vytvořili co nejpříjemnější podmínky k životu. Někdy postačí jen vlídné zacházení, vhodné ubytování a kvalitní strava. Někdy je zapotřebí věnovat trochu více pozornosti a péče.