Řekněte ano nebankovní hypotéce

Lidé ve finančních problémech nebo ti, kterým je zapotřebí učinit větší investici, si nejednou půjčují na zvládnutí nedostatku vlastních peněz. Zajdou si zpravidla do nějaké té finanční společnosti a tam si v souladu s jejími podmínkami zažádají. A dostanou takovou půjčku, jakou potřebují.
Anebo ji také nedostanou. Protože tu záleží nejenom na tom, že si někdo půjčit chce, ale i na tom, zda je schopen prokázat schopnost a ochotu vracet.
peníze a mobil
A to je nejednou kámen úrazu. Protože když má někdo dejme tomu jen nevelké doložitelné příjmy, když se nemůže pochlubit skvěle vypadajícím daňovým přiznáním, když má třeba další dluhy, záznamy v registrech dlužníků či exekuce na majetek, těžko může doufat v to, že se nad ním někdo v bance ustrne.
Neustrne se. Protože banky mají svá pevně daná pravidla a těm je bezpodmínečně nutno vyhovět. A pokud se tak nestane, má zájemce o půjčku smůlu.
Ovšem naštěstí nemáme jenom banky. Máme i nebankovní poskytovatele půjček, kteří jsou daleko spíše ochotni na svých už i tak benevolentnějších požadavcích slevit, nalézt kompromis a dohodnout se se žadatelem na nějakém oboustranně výhodném řešení.
A třeba taková nebankovní hypotéka https://www.ferovahypoteka.cz/ je toho přímo ukázkovým příkladem.
mozek z peněz
U této jsou požadavky nastaveny tak, že jim zpravidla vyhoví i ten, kdo by neměl v bance v dané době sebemenší naději. Tady totiž stačí jenom a pouze nemovitost, jež by se dala za poskytnuté finanční prostředky na dobu splácení do zástavy, stačí schopnost takovou půjčku splácet, a jakmile člověk tyto požadavky splňuje, může rychle a bez zbytečné byrokracie získat přesně to, co potřebuje. Aniž by se musel bát, zda ho nepoškodí dejme tomu záznam v registrech, exekuce a podobně.
Spotřebitel stejně jako podnikatel tu získají peníze, které potřebují a s nimiž mohou nakládat dle svého uvážení. A pak je už jenom musí splatit, to ale třeba i až v průběhu třiceti let.
A s tím si určitě každý poradí. A nebude díky tomu muset nikdy v životě strádat.