Tester bazénové vody

Malý leč velice významný pomocník. Tester pH vody v bazénu je důležitým pomocníkem, kterého nesmíme podceňovat. Pomáhá určovat důležité parametry vody v domácích zahradních nadzemních nebo zabudovaných typech.
Díky pravidelnému monitorování kvality vody můžeme zjistit patřičné nedostatky. Ve vodě neustále každý den probíhají určité procesy. Někdy může docházet ke zhoršování vlivem okolních podmínek nebo vlivem častého koupání. Pokud se v létě častěji koupeme a plaveme, pak musíme kontrolovat parametry vody častěji. Teplejší počasí je další nežádoucí situací, kvůli které bychom měli hodnoty vody kontrolovat v létě častěji.
Bez těchto pravidelných kontrol se zkrátka a dobře v létě neobejdete.

voda v bazénu

Pravidelné kontroly

Kontroly by se během koupací sezóny měly provádět nejméně jednou za 14 dní. V případě teplého počasí nebo častějšího koupání se doporučuje kontroly provádět častěji, třeba jednou za týden.

Včasná reakce
Díky testerům budete mít přehled o dění ve vodě. Neustále budete moci pravidelně kontrolovat veškeré parametry. Stále budete mít situaci pod kontrolou a veškeré negativní změny odhalíte ihned. Jakmile tedy dojde ke zhoršení kvality vody, ihned to odhalíte a můžete včas zareagovat.

střešní bazén

  1. Zejména se touto metodou zjišťuje pH. Minimálně jednoduchý měřič právě této veličiny by měl být vždy po ruce a to v každé domácnosti, kde se nachází zahradní bazén.
  2. Další hodnotou, kterou můžete zjistit pomocí testeru, je chlor. Pokud tedy zvolíte kombinovaný typ, můžete zjišťovat hodnotu pH i chloru. Díky tomu budete ihned vědět, kolik chlorové chemie do vody máte přidat, zdali už voda neobsahuje žádný chlor a je zapotřebí jej doplnit, nebo zdali vám ještě voda vydrží pár dní bez přidávané chemie.
  3. Pokud zvolíte místo chlorové chemie přípravky na bázi aktivního kyslíku, opět si můžete k tomu zvolit vhodný tester a to buďto samotný nebo v kombinaci s pH.