Všichni víme, že když člověk něco vyrábí anebo chce něco udělat, tak také samozřejmě musí mít nějakou technologii a nějaký postup. Jinak by to nebylo ono. Proto jsem si řekla, že nejlepší by bylo, kdyby třeba všichni lidé ještě před něčím, než by se rozhodli, že něco budou dělat, aby si pořádně prošli svou technologii, takovou technologii postupu, kterou budou dodržovat. Předtím, než něco budou vyrábět. A pokud i vy se zajímáte o technologie anebo o prodej zboží nebo služeb, tak samozřejmě také budete vědět, co a jak máte dělat. Musíte vědět to, abyste všechno dělali kvalitně a poctivě, aby všechno bylo podle norem a také podle zákonů a kvalitních postupů.

Žádné zaměstnání není snadné.

Já jsem také kdysi pracovala pro jednu firmu, kde jsme také měli dané různé technologické postupy a standardy, které se samozřejmě musely dodržovat. Je logické, že třeba když něco nedodržíte, tak potom třeba se celá výroba může poničit anebo potom také vznikne nekvalitní výrobek anebo také přijdete o peníze. A co hůř, také potom můžete přijít o zaměstnání. Když se to dozví váš nadřízený anebo přímo šéf anebo majitel firmy, že nedodržujete různé pracovní postupy anebo vůbec nemáte dohled nad technologiemi. Třeba máte mít dohled nad technologiemi, ale třeba na to kašlete a neděláte to.

Postupy v práci se musí dodržovat.

To je potom tedy veliký problém, protože pokud se něco s touto technologií stane, tak samozřejmě za to budete pykat vy. A budete za to vinni, proto jsem si řekla, že kdybych já měla hlídat technologie postupu https://www.czechency.org/slovnik/SLOHOV%25C3%259D%2520POSTUP anebo pracovní postupy, tak bych si to opravdu hlídala jako oko v hlavě. Nechtěla bych, aby třeba kvůli mně firma přišla na buben anebo, aby se nechali udělat nějaké špatné výrobky. Jenom kvůli tomu, že jsem nehlídala technologie. Určitě budete vědět a dáte mi za pravdu, že hlídání technologií schoellerallibert.com a pracovního postupu je velice důležité.